Case | +Jack

Woontoren in nieuwe woonwijk

Den Haag | Langs de Ley | PATRIZIA | MVGM Vastgoedmanagement

Een locatieschets

Schoone Ley is een splinternieuwe woonwijk naast het Haga Ziekenhuis in Den Haag. De nieuwe woonwijk wordt gedomineerd door de woontoren op de hoek van de Leywey en de Escamplaan.

De hoge toren van 21 verdiepingen is eigendom van de Duitse belegger PATRIZIA. PATRIZIA is ook de afnemer van het aangesloten blok, bestaande uit 34 appartementen. In november 2020 werden beide blokken, goed voor 161 appartementen, opgeleverd.

Logistieke puzzel

Bij de gehele ontwikkeling is er veel zorg besteed aan het nabijgelegen ziekenhuis. Er is naar gestreefd om de bouwwerkzaamheden en de daaropvolgende verhuizing zo min mogelijk overlast te laten veroorzaken voor het ziekenhuis.

PATRIZIA schakelde de Inhuismeesters van The James Company in om hinder voor het naastgelegen ziekenhuis te voorkomen en de nieuwe bewoners warm welkom te heten.

De voorbereiding

Bewoners ontvingen zes weken voor oplevering een link naar onze online verhuisplanner. In de online verhuisplanner konden bewoners een timeslot naar keuze reserveren, zodat de grootschalige verhuisbeweging werd gespreid over meerdere dagen en timeslots.

Onze Operations Manager Nicole stelde een team samen van 6 Inhuismeesters en 1 servicemanager. Zij werden voor oplevering al rondgeleid en ingewerkt op locatie.

Quote Op deze locatie was het monitoren van verkeers- en parkeersituaties essentieel. Daarom hebben we een ruime laad- en loszone afgezet, waar naast de verhuiswagens ook voldoende plek was voor losse bezorgingen van bijvoorbeeld nieuwe apparatuur.
Operations Manager Nicole
Quote Het verhuizen ging ontzettend snel. Ik ben heel goed geholpen en ben erg tevreden.
Bewoner Langs de Ley | Den Haag
Quote Ondanks de defecte lift is de verhuizing goed verlopen, met dank aan The James Company, de verhuizers en de overige bewoners.
Bewoner Langs de Ley | Den Haag

De oplevering

Tijdens de sleuteloverdracht, georganiseerd door de vastgoedbeheerder, was het team van The James Company aanwezig om kennis te maken met de bewoners en het inhuisprotocol toe te lichten.

De Inhuismeesters werkten in shifts en coƶrdineerden alle verhuizingen. Ze zorgden voor een goede doorstroom van de laad- en loszone, hielden toezicht op de timeslots, het gebruik van de liften en de naleving van het huishoudelijk regelement. En als er een zware bank werd uitgeladen hielpen ze de bewoners natuurlijk ook een handje.

Het vertrouwde gezicht

Ook +Jack werd voor de oplevering al ingeschakeld. Say hi to servicemanager Aad! Sinds de start is hij het aanspreekpunt op locatie voor alle stakeholders. Van bewoners tot vastgoedbeheerder en van omwonenden tot het ziekenhuis.

Waar de Inhuismeesters zich richtten op het coƶrdineren van alle verhuizingen, hield Aad zich bezig met vragen en (reparatie)verzoeken van bewoners en andere stakeholders. Ook hield hij toezicht op de rest van het complex. Door dagelijks rondes te lopen door de gebouwen, parkeergarage en daktuinen kon hij gebouwstoringen en defecten tijdig constateren en communiceren.

Exploitatiefase

Na een intensieve bezetting gedurende de eerste drie maanden, ontstond er langzaam maar zeker rust in en rondom het complex. De Inhuismeesters vertrokken, maar +Jack bleef dagelijks aanwezig als vast aanspreekpunt voor bewoners, bezoekers en aannemers.

Tot op de dag van vandaag is Aad het vertrouwde gezicht van deze locatie. Alle bewoners weten hem te vinden. Voor een (reparatie)verzoek of voor een praatje. Aad is the man to talk to.

Nicole
Operations Manager
Geinteresseerd in een samenwerking?
Neem contact op